Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Základní kámen klášterní budovy byl položen dne 24. května 1865. Stavba byla dokončena o rok později a roku 1868 začal fungovat dívčí penzionát. V letech 1885 - 1886 došlo k výrazné přestavbě, při které vznikla i dnešní beuronská kaple, na kterou přispěly hraběnky Nosticová a Chotková. V letech 1888 - 1890 se uskutečnila výmalba kaple v tzv. beuronském stylu, který vznikl v německém Beuronu, a který přejímá prvky z různých uměleckých směrů (staroegyptské, byzantské, románské, gotické a renesanční umění) a je založen na geometrii a harmonii proporcí.

Roku 1930 byla ke klášteru přistavěna budova obecné školy. O rok později došlo k částečné přemalbě klášterní kaple.Během 2. světové války byl školní provoz v klášteře omezován. Po válce sloužil dívčí penzionát jako obecná škola a ubytovna. V 50. letech minulého století byly vyhnány poslední řádové sestry a objekt kláštera byl využíván jako škola. Kaple sloužila jako sklad zeleniny obchodního řetězce Prior a další prostory jako závodní jídelna či dílna. Do maleb byly zasekány elektrické rozvody a do hlav světců nainstalovány světla. Roku 1989 byla snaha klášterní kapli přeměnit na školní klub a mělo dojít k přelepení maleb. Naštěstí sametová revoluce další devastaci zabránila.

Roku 1993 zakoupilo klášterní budovu Gymnázium Teplice. O kapli do té doby nikdo nevěděl. Roku 1995 se podařilo studentům shromáždit finanční prostředky na vitrážová okna, která nahradila igelitové fólie. Postupně se začalo s úpravami, které ale pozastavil nedostatek financí. Roku 2004 se mezi studenty vytvořila skupina dobrovolníka, která se později přeměnila ve sdružení Pro arte beuronensis. Od této doby opět pokračují rekonstrukční práce, při kterých byla dokončena nová podlaha, odstraněny veškeré nepůvodní prvky a v současné době probíhá postupná renovace maleb. Díky ním patří klášterní kaple mezi nejzachovalejší beuronské památky. Od roku 2014 se na obnově a zpřístupňování prostor podílí také Kulturní centrum románských jazyků Viktorie Santy Cruz, které pořádá v kapli výstavy, koncerty a jiné kulturní akce.